Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

21 listopada 2022

Komunikat pielęgniarki szkolnej

Szanowni Rodzice

Zwracam się z prośbą o bieżące uaktualnianie wiedzy na temat zdrowia dzieci. Niejednokrotnie zdarza się, że w trakcie edukacji szkolnej u dzieci wykrywane są choroby przewlekłe typu cukrzyca, nadciśnienie, astma oskrzelowa i inne. Informacja ta może ułatwić działanie w sytuacji zagrożenia życia.

W celu zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, proszę o bieżące informowanie dyrekcję szkoły, wychowawcę oraz pielęgniarkę szkolną o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka potwierdzone zaświadczeniem od lekarza prowadzącego.

Z wyrazami szacunku

Pielęgniarka szkolna

Katarzyna Skiba