Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

6 lutego 2021

Konkurs dla klas 1-3

Regulamin konkursu plastycznego na najciekawszą zakładkę
do książki z motywem walentynkowym.

„By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą!”

Organizatorzy konkursu:

 • Magdalena Wróbel; opiekun Samorządu szkolnego
 • Teresa Lorenc-Topolewicz; opiekun Biblioteki szkolnej

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
 • pobudzenie aktywności twórczej,
 • rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci,
 • doskonalenie sprawności manualnej,

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I –III
  z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów
  im. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie.
 2. Konkurs trwa od 08 lutego 2021 r. Termin składania prac upływa: 19 lutego 2021r.
 3. Prace należy składać u P. Teresy Lorenc-Topolewicz lub u P. Magdaleny Wróbel.
 4. Prace powinny mieć postać zakładki do książki o dowolnym formacie i kształcie z uwzględnieniem motywów walentynkowych.
 5. Zakładka może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne płaskie materiały, które nie zniszczą, nie pobrudzą książki.
 6. Zakładka powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia.
 7. Jeden uczeń oddaje do oceny jedną pracę konkursową, podpisaną na odwrocie: imię, nazwisko i klasa.
 8. Kryteria oceny prac:
  • pomysłowość,
  • estetyka wykonania,
  • samodzielność wykonania,
 9. Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przewidziany jest dyplom.
 10. Laureaci nagrodzonych prac plastycznych otrzymają dyplom i upominki.
 11. Prace dzieci zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej i stronie
  internetowej naszej szkoły.

Zapraszamy do udziału ! 🙂