Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

14 listopada 2022

Konkurs geograficzny

„Model terenu w barwach hipsometrycznych” – dla klas V
„Model Układu Słonecznego” – dla klas VI

Regulamin i zasady konkursu