Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Gabinet pielęgniarki

GODZINY PRZYJĘĆ:

pon. 7:00-14:35

wt. 7:00-14:35

czw. 7:00-14:35

pt. 7:00-14:35

WAŻNE INFORMACJE:

Informacje pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

  1. Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje nadzór nad uczniami w szkole w oparciu o ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12.04.2019r.
  2. Fluoryzacja dla I-VI odbywa się 6 razy w roku szkolnym, co 5 – 6 tyg. preparatem Fluormex – płyn. Możliwy jest zakup pakietu jednorazowych szczoteczek.
  3. Bilanse zdrowia odbywają się w klasach 0,III,VII. Badania przesiewowe odbywają się w kl. V.

Uczeń po dokonaniu pomiarów (masy ciała, wysokości ciała, badanie wzroku, postawy ciała, ciśnienia krwi) otrzymuje kartę bilansową wypełnioną przez pielęgniarkę szkolną, rodziców/opiekunów prawnych. Udaje się z rodzicem do lekarza POZ w celu wykonania bilansu.

Proszę o terminowe wykonanie bilansu i zwrot kart bilansowych, co usprawni pracę i  pozwoli zaplanować opiekę czynną.

  • Uczniowie kl. V podlegają badaniom przesiewowym służącym weryfikacji problemów zdrowotnych, społecznych, szkolnych.
  • Dzieci z problemami zdrowotnymi ,niepełnosprawnościami są badani w gabinecie pielęgniarki szklonej.
  • Pielęgniarka nie zwalnia uczniów z lekcji, zawiadomienia o złym samopoczuciu  telefonicznie przekazuje rodzicom.

Dokumentacja kart zdrowia ucznia po zmianie lub ukończeniu szkoły przekazywane są za potwierdzeniem do piel./higien. szkolnej innej szkoły lub do przychodni lekarza rodzinnego.

Wszystkie  badania u dzieci są wykonywane w gabinecie pielęgniarki szkolnej z zachowaniem wymogów sanitarnych, w poszanowaniu intymności i godności. Wg. woli rodzica może być wykonane w jego obecności. W gabinecie pielęgniarki  uczeń może szukać pomocy w przypadku urazów i złym samopoczuciu a także nagłych zachorowań.

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji znajdują się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

Przy udzielaniu świadczeń obecne są osoby wyłącznie upoważnione (uczeń, rodzic lub opiekun prawny).

W wypadku braku zgody na w/w świadczenia wymagana jest wola sprzeciwu od rodziców/opiekunów.


Pielęgniarka szkolna