Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

25 czerwca 2024

Egzamin ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane 3 lipca. Zdający będą mogli zobaczyć swoje szczegółowe wyniki w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

  • Do serwisu można zalogować się loginem i hasłem otrzymanym w szkole.
  • Odbiór zaświadczeń 3 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 12:00.