Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Biblioteka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 800 – 1400
Wtorek: 900 – 1500
Środa: 900 – 1500
Czwartek: 900 – 1500
Piątek: 0800 – 1400


Regulamin biblioteki

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  – wypożyczając je do domu
  – czytając lub przeglądając na miejscu
  – wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do dyspozycji nauczyciela).
 3. Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 4. Czytelnicy mogą wypożyczać książki w następujących limitach:
  – uczniowie trzy książki na dwa tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem
  – nauczyciele i pracownicy szkoły do 15 książek (termin zwrotu wypożyczonych materiałów – do 15 czerwca)
  – rodzice uczniów trzy książki jednorazowo, nie dłużej niż na miesiąc.
 5. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, czyli przedłużenie terminu wypożyczenia książki.
 6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne materiały ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
 8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin w czytelni.
 11. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza; nie wolno wnosić ze sobą jedzenia i picia.

Regulamin udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych

 1. Podręczniki przewidziane programem nauczania są własnością osoby, prowadzącej szkołę.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne), mające postać papierową oraz nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych), mających postać elektroniczną.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania ich odbioru.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia podręczników (materiałów edukacyjnych), wypożyczający jest zobowiązany do ich odkupienia bądź zwrotu kosztu ich zakupu. Za uszkodzenie uznaje się: zalanie książki, wyrwanie kartki, podarcie kartki, rozerwanie książki, trwałe jej popisanie oraz wszystkie działania, uniemożliwiające poprawne użytkowanie podręcznika oraz nośnika elektronicznego, stanowiącego integralną jego część.
 5. Zgubienie nośnika elektronicznego, dołączonego do podręcznika, skutkuje koniecznością zwrotu całości podręcznika.
 6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do zwrotu do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 7. Podręczniki (materiały edukacyjne) będą wypożyczone uczniom w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Uczniowie przychodzą po książki do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych.
 8. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż w ostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym.
 9. Uczniowie są zobowiązani do dbałości o podręczniki (obłożenie, podpisanie imieniem i nazwiskiem na obłożeniu, niepisanie po książce).

Pliki do pobrania: