Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

21 października 2023

Spotkanie Samorządu Szkolnego

W minionym tygodniu odbyły się spotkania Samorządu Szkolnego z Opiekunami oraz Przedstawicieli Samorządów Klasowych. Wymieniliśmy się pomysłami i przygotowaliśmy plan działania i kalendarz wydarzeń na ten rok szkolny. Pierwszą akcją organizacyjną jest utworzenie Sekcji, w których działać będą uczniowie, którzy chcą wykorzystać swoje talenty, żeby zaangażować się w życie szkoły. Ustalono, że będzie to działanie w trzech sferach: 

  1. Technicznej (związanej z montażem i demontażem sprzętu, tzw. realizacją dźwięku, światła  czy prezentacji multimedialnych, przygotowaniem oprawy technicznej Mszy Szkolnych oraz wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych mających miejsce w Szkole)
  2. Artystycznej (aktywny udział w działaniach artystycznych wszędzie tam, gdzie tworzone będą scenografie, dekoracje tematyczne, kampanie informacyjne w formie plakatów czy gazetek ściennych)
  3. Biznesowej (dotyczącej kwestii organizacji wydarzeń: negocjowania, uzyskiwania akceptacji  i wprowadzania wszystkich dobrych pomysłów w życie, przekazywania informacji, przeprowadzania zbiórek funduszy na szczytne cele itp.)

Przedstawiciele Samorządów Klasowych zaproponują dołączenie do ww grup kolegom i koleżankom ze swoich klas, którzy wykazali się już swoją  odpowiedzialnością i niezawodnością, znajomością sprzętu, poczuciem estetyki i artystycznym talentem lub operatywnością i skutecznością działania. Uzgodniliśmy, że każda z Sekcji wyznaczy odpowiedzialnego ucznia na Koordynatora, który będzie dbał o to, by grupa funkcjonowała sprawnie.

Cieszymy się, że chcecie się dzielić swoimi zdolnościami i je rozwijać angażując się w szkolne Wydarzenia – mamy nadzieję, że dzięki Wam w Szkole będzie jeszcze piękniej, sprawniej i ciekawiej 🙂